Disclaimer

Hoewel de auteurs van deze cursus hun best doen om goede informatie te geven, is een vergissing niet uit te sluiten. WijĀ aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het hier gestelde wordt gebruikt en wij achten onszelf niet aansprakelijk voor de gevolgen. De lezer wordt geadviseerd om in voorkomende gevallen de juistheid van het hier gestelde bij gezaghebbende instanties te verifiĆ«ren.